Zodpovedná hraZodpovedná hra

Zodpovedná hra

Posledná aktualizácia: máj 2022
VŠEOBECNÉ

Hranie v online kasíne by malo byť vždy zamerané na zábavu. Existuje však určité percento ľudí, ktorí pri hraní strácajú kontrolu nad sebou samými. Pred začatím hrania je dôležité uvedomiť si, že hazardné hry sa nikdy nesmú považovať za zdroj príjmu alebo prostriedok na vymáhanie dlhov. Je užitočné denne sledovať čas a sumu peňazí, ktoré ste v online kasíne minuli.

Ak si myslíte, že začínate míňať viac peňazí, ako si môžete dovoliť, alebo v prípade, že hranie hier začne zasahovať do vašich bežných denných aktivít, dôrazne odporúčame zvážiť niekoľko opatrení, ktoré vám môžu pomôcť, ako napríklad stanovenie osobných limitov pre vaše herné aktivity, voľba samovylúčenia a vyhľadanie pomoci a podpory u dôveryhodných nezávislých orgánov.

OSOBNÉ LIMITY

Aby sme vám pomohli pri zodpovednom hraní, ponúkame funkciu Osobné limity. Môžete si nastaviť limity na sumu, ktorú vložíte, prehráte, stavíte, miniete v jednej hre alebo na aktivitu na vašom účte celkovo. Táto funkcia je dostupná v rámci vášho účtu v časti "Osobné limity".

Limity môžete kedykoľvek zmeniť. Zníženie limitu nadobudne účinnosť okamžite, avšak k zvýšeniu môže dôjsť až po potvrdení e-mailom a až po uplynutí platnosti predchádzajúceho limitu rovnakého typu, aby sa predišlo unáhleným rozhodnutiam. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc v súvislosti s osobnými limitmi, kontaktujte náš tím podpory na adrese support@lokicasino.com.

Limit vkladov. Limit vkladov je stanovený v súlade s platnou legislatívou a je možné ho použiť na všetky osobné účely. Limit vašich vkladov na jeden deň, týždeň alebo mesiac.

Limit na straty. Limit na vaše straty v kasíne na jeden deň, týždeň alebo mesiac. Upozorňujeme, že strata je založená na počiatočnom vklade a nie na výhrách priradených k vloženej sume. Ak napríklad vložíte 50 €, nastavíte Limit straty na 10 € a potom vyhráte 1 000 €, stále môžete prehrať viac ako 10 € zo zostatku 1 000 €, pretože sa vychádza z počiatočného vkladu a nie z výhry.

Limit stávok. Limit na stavenú sumu za deň, týždeň alebo mesiac.

Limit na ochladenie. Môžete nastaviť Cooling-Off Period na určité časové obdobie. Kým je limit aktívny, nemôžete do kasína vkladať a budete vylúčení zo všetkých propagačných ponúk, hoci počas tohto obdobia môžete vybrať zostávajúce prostriedky. Cooling-Off obdobie sa na váš účet aplikuje okamžite. Po jej uplynutí sa váš účet automaticky znovu aktivuje.

Limit samovylúčenia. Limit samovylúčenia si môžete nastaviť na určité časové obdobie. Po vykonaní tohto kroku bude váš hráčsky účet okamžite deaktivovaný a budete vylúčený zo všetkých propagačných ponúk na stanovené obdobie. Počas platnosti limitu nebudete môcť vkladať ani vyberať finančné prostriedky. Po jeho uplynutí bude váš účet automaticky znovu aktivovaný.

Limit relácie. Môžete obmedziť čas strávený hraním hazardných hier. Obmedzenie nadobúda účinnosť okamžite. Ak limit prekročíte, budete automaticky odhlásení zo svojho účtu. Limit si môžete nastaviť na obdobie od 6 do 1000000 minút.

SAMOSTATNÉ VYLÚČENIE NA ZÁKLADE ŽIADOSTI

Môžete tiež kontaktovať náš tím podpory na adrese support@lokicasino.com a informovať nás o svojom rozhodnutí prestať hrať hazardné hry na Webovej stránke na dobu určitú alebo neurčitú. Prijmeme všetky opatrenia, aby sme vám zablokovali prístup k vášmu kontu a zabezpečili, aby ste nedostávali žiadne propagačné materiály.

Ak sa sami vylúčite z kasína, nebudete sa môcť prihlásiť do svojho účtu a objednať si výber zostatku, ktorý vám zostal. Po samovylúčení sa obráťte na náš tím podpory na adrese support@lokicasino.com, aby ste mohli iniciovať výber zostávajúceho zostatku. Náš tím podpory vás bude v primeranej lehote kontaktovať s informáciami o výbere a pomôže vám s ním.

Upozorňujeme, že aktívne samovylúčenie vás neoslobodzuje od overovacieho postupu, ak ho kasíno vyžaduje na spracovanie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky, ktoré zostanú na účte, budú vyplatené v súlade s limitmi kasína.

EXTERNÁ POMOC

Pre konzultáciu a podporu sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek z nasledujúcich organizácií:

OCHRANA MALOLETÝCH

Kasíno prijíma iba hráčov, ktorí majú minimálne 18 rokov, a používa všetky dostupné metódy na zastavenie akýchkoľvek pokusov neplnoletých o registráciu a hranie na našej webovej stránke. Kasíno si vyhradzuje právo požiadať o predloženie dokladu totožnosti a v prípade, že hráč nedosiahol zákonný vek na hranie, prístup na Webovú stránku mu bude okamžite zamietnutý.

Uvedomujeme si však, že vďaka širokej dostupnosti a povahe internetu majú ľudia mladší ako zákonný vek stále možnosť zaregistrovať sa a hrať v online kasíne. Dôrazne preto vyzývame rodičov, aby spolupracovali pri ochrane svojich detí pred voľným prístupom na herné webové stránky. Existuje špeciálny softvér, ktorý môže v tejto veci pomôcť. Viac informácií nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy.