Lokicasino I-install at maglaro
Lokicasino I-install at maglaro

Mga Sistema ng Pagbabayad

Sa kasalukuyan tinatanggap namin ang mga sumusunod na salapi: Euro "EUR", US Dollar "USD", Australian Dollar "AUD", New Zealand Dollar "NZD", Canadian Dollar "CAD", Norwegian Krone "NOK", Polish Zloty "PLN", South African Rand "ZAR", Japanese Yen "JPY", South Korean Won "KRW", Bitcoin "BTC" at iba pang mga cryptocurrency tulad ng "ETH", "DOG", "BCH", "LTC", "USDT".

Deposit

Paraan ng Pagbayad Libre Processing Duration Lowest / Highest Limit per Transaction
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min.BTC 0.002/Max. not limited
Min. USDT 20
Min.LTC 0.4
Min.ETH 0.06
Min.BCH 0.1
Min.DOG 3500.
Libre Kagyat Min. CAD 30/Max. CAD 6,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat CAD lang
Min. 30/Max. 7,500
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €20/Max. €3,000
Libre Kagyat Min. €5/Max. €15
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €500
2.5% Kagyat Min. €20/Max. €500
Libre Kagyat Min. CAD 30/Max. CAD 7,500
Libre Kagyat Min. €20/Max. €5,000

Pag-alis

Paraan ng Pagbayad Libre Processing Duration Lowest / Highest Limit per Transaction
Libre 1 - 3 araw ng pagbabanko Min. €30/Max. €5,000

Mga suportadong bansa*

Libre 1 - 3 araw ng pagbabanko Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min.BTC 0.003/Max. 0.4
Min.USDT 30
Min.LTC 0.6
Min.ETH 0.09
Min.BCH 0.15
Min.DOG 5250.
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat EUR (Min. 30/Max. 200)
USD (Min. 30/Max. 200)
EUR 25
NOK 250
AUD 37.5
1 - 3 araw ng pagbabanko Min. €500/Max. €20,000
Min. AUD 750/Max. 7,500
Min. NOK 5000/Max. 50,000
EUR 2.5%
AUD 2.5%
CAD 2.5%
NZD 2.5%
JPY 2.5%
1 - 3 araw ng pagbabanko Min. €500/Max. €5,000
Min. AUD 300/Max. 7,500
Min. CAD 500/Max. 7,500
Min. NZD 500/Max. 7,500
Min. JPY 59500/Max. 490,000
Libre Kagyat CAD lang
Min. 45/Max. 5,000
Libre Kagyat CAD lang
Min. 45/Max. 5,000
2.5% Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €3,000
Libre Kagyat Para lamang sa rehiyon ng Sepa
Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. CAD 45/Max. CAD 7,500
Libre Kagyat Min. €30/Max. €500
Libre Kagyat Min. €30/Max. €500
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000
Libre Kagyat Min. €30/Max. €250
Libre Kagyat Min. €30/Max. €5,000

*Para sa Mastercard (PT) may listahan ng mga bansang suportado: Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming website tinatanggap mo ang aming Cookie Policy Cookie Policy